مراکز دیتا سنتر و اطاق الکتریکال

اتاقهای برق، IT و سرور

هر اتاقی که میزبان جریان الکتریکی یا تابلو برق باشد ، در معرض خطر اتصال کوتاه قرار داردکه می تواندبه ایجاد گرما و متعاقباً بروز آتش سوزی منجر شود.در اکثر موارد ، تابلو برق برای فرآیندهای تولید ضروری است و بنابراین برای بسیاری از شرکت ها ضروری است.آتش سوزی در این مناطق حساس (اتاق ها) می تواند وجود شرکت ها را به خطر بیندازد یا حداقل منجر به اختلال در مراحل عملیاتی شود.

 

 

 

به عنوان مثال ، عدم وجود یک سیستم اطفا حریق اتوماتیکدر  اتاق کنترل در یک برج کنترل فرودگاه یا

سیستم سرور یااطاقهای ارائه دهنده تلفن همراه می تواند عواقب فاجعه بار داشته باشد .

از این رو یک سیستم جامع حفاظت از آتش و نصبسیستم های خاموش اتوماتیک ضروری است.

آتش سوزی باید در مرحله اولیه آن شناسایی و سرکوب شود. 

 

روشهای تشخیص حریق و اطفاء حریق :

آتش باید هر چه سریعتر شناسایی شود.فن آوری خاموش استفاده شده نباید به وسایل برقی آسیب برساند.

سیستم خاموش نباید بر پایه آب باشد زیرا این امر می تواند باعث خسارت بیشتر  از خسارت آتش شود.

 

 

 

 

سیستم ضد حریق اتاق هایی با وسایل برقی می تواند به شرح زیر طراحی شود:

کشف اولیه منبع آتش (حتی قبل از شروع آتش سوزی) از طریق استفاده از آشکارسازهای دود آسپیراسیون. به منظور جلوگیری از فعال شدن کاذب سیستم خاموش ، دتکتور دود نوری نیز در اتاق ها نصب می شوند. ترکیبی از سیگنال ها از سیستم دود aspirating و آدتکتور دود نوری برای فعال کردن سیستم خاموش استفاده می شود.  سیستم خاموش کردن گاز تنها گزینه مؤثر و ایمن است. به دلایل هزینه ، یک گاز خاموش کننده شیمیایی (AEROSOL.FM200 یاNOVEC1230) برای اتاق های کوچک استفاده می شود. برای اتاق های بزرگتر ، اغلب یک گاز بی اثر (آرگون ، نیتروژن و گاز مختلط) مقرون به صرفه تر است. اگر حفاظت فقط به کف کابل محدود شود ، می توان سیستم مه غلیظ آب(واتر میس ) را نیز برنامه ریزی کرد.