اگزاست فن تخلیه دود-ASE Smoke Exhaust Fan

ضروری ترین عنصر تخلیه دود آتش، فن های اگزوز دود محوری است. فن های دودکش می توانند در دمای 300 درجه سانتی گراد به مدت 2 ساعت مقاومت کنند. برای تخلیه دود در پارکینگ ها، راهروهای هتل و مناطق صنعتی استفاده می شود. با استفاده از درایورهای فرکانس در مصرف انرژی صرفه جویی می کند.