فروشگاه

دتکتور دودی و حرارتی مدل TS مارک awex

درجه حساسیت و کلاس دما.مطابق با EN 54.شناخت وضعیت خاکی.
تنظیم آستانه هشدار که جبران می کند.تأثیر محیط تجزیه و تحلیل دود. پشتیبانی شده توسط آنالیز گرما .تابع امکان قطع ارتباط آشکارسازهای خاص. نشانه زنگ با استفاده از دیود .LED دیودهای LED اضافی برای حالت آزمایش. نشانگر وضعیت خارجی .جداکننده مدار کوتاه.محفظه ای با مشخصات کم.عملکرد در سیستم های آدرس پذیر