پروژه مروارید غرب شامل پنج برج 18 تا 24 طبقه در خیابان پیامبر تهران، تقاطع بزرگراه‌های حکیم و ستاری می باشد.

  • طراحی،تامین و نصب تابلوهای راهنمای خروج و نشانگر طبقات