مجتمع تجاری و تفریحی سعدی واقع در خیابان عفیف آباد بلند ترین مجتمع تجاری تفریحی محدوده شهری شیراز است که در زمینی به مساحت ۶۰۷۷ متر مربع و زیربنای کلی حدود ۵۴۰۰۰ متر مربع و زیربنای مفید حدودِ ۲۰۹۰۰ متر مربع ساخته شده و دارای کلاً ۱۲ طبقه و پارکینگی با گنجایش ۴۵۸ عدد خودرو و تعداد ۲۶۷ واحد است .