راهکار های مهار آتش در مراکز درمانی و بیمارستان ها

_

بیمارستان ها ، مراکز مراقبت های بهداشتی و سایر مراکز درمانی در عین حال که باید تعداد زیادی از بازدید کنندگان را نیز در خود جای دهند ، در اختیار بیماران و کارمندان قرار می گیرند. با توجه به هزینه های هنگفت سرمایه گذاری و اهمیت بسیار زیاد این امکانات در جامعه ، این نوع ساختمان ها به حفاظت قابل اعتماد نیاز دارند. سیستم های آتش نشانی آرکا فایر طرح ها زیادی را برای ایمنی و حفاظت قابل اطمینان در یک بسته جمع و جور را برای این نوع مراکز برآورده می کند. طراحی سیستم اعلام حریق هوشمند و سیستم اطفا حریق آتش نشانی آبی با فشار بالا ،سیستم اطفا حریق گازی و طرح های دیگر … آتش نشانی مستقیم و بصورت محلی را در مواقع اضطراری د رمحل تضمین می کند.