راهکار های مهار آتش در مراکز دیتاسنتر و اتاق الکتریکال

_

هر اتاقی که میزبان جریان الکتریکی یا تابلو برق باشد ، در معرض خطر اتصال کوتاه قرار داردکه می تواندبه ایجاد گرما و متعاقباً بروز آتش سوزی منجر شود.
در اکثر موارد، تابلو برق برای فرآیندهای تولید ضروری است و بنابراین برای بسیاری از شرکت ها ضروری است. آتش سوزی در این مناطق حساس (اتاق ها) می تواند وجود شرکت ها را به خطر بیندازد یا حداقل منجر به اختلال در مراحل عملیاتی شود.

به عنوان مثال ، عدم وجود یک سیستم اطفا حریق اتوماتیک در اتاق کنترل در یک برج کنترل فرودگاه یا سیستم سرور یا اتاق های ارائه دهنده تلفن همراه می تواند عواقب فاجعه بار داشته باشد .

از این رو یک سیستم جامع حفاظت از آتش و نصب سیستم های اطفا حریق اتوماتیک ضروری است.

مهم : آتش سوزی باید در مرحله اولیه آن شناسایی و سرکوب شود.

روش های تشخیص حریق و اطفا حریق :

  • آتش باید هر چه سریعتر شناسایی شود.
  • سیستم اطفا حریق استفاده شده نباید به وسایل برقی آسیب برساند.
  • سیستم اطفا حریق نباید بر پایه آب باشد زیرا این امر می تواند باعث خسارت بیشتر از خسارت آتش شود.

سیستم ضد حریق اتاق هایی با وسایل برقی می تواند به شرح زیر طراحی شود:

کشف اولیه منبع آتش (حتی قبل از شروع آتش سوزی) از طریق استفاده از آشکارسازهای دود آسپیراسیون.
به منظور جلوگیری از فعال شدن کاذب سیستم اطفا حریق، از دتکتور دود نوری نیز در اتاق ها استفاده می شود که ترکیبی از سیگنال ها از سیستم دود aspirating و دتکتور دود نوری برای فعال کردن سیستم اطفا است.

سیستم خاموش کردن گاز تنها گزینه مؤثر و ایمن است.
به دلایل هزینه ، یک گاز خاموش کننده شیمیایی (AEROSOL.FM200 یاNOVEC1230) برای اتاق های کوچک استفاده می شود. برای اتاق های بزرگتر ، اغلب یک گاز بی اثر (آرگون ، نیتروژن و گاز مختلط) مقرون به صرفه تر است.
اگر حفاظت فقط به کف کابل محدود شود ، می توان سیستم مه غلیظ آب (واتر میس ) را نیز برنامه ریزی کرد.