سیستم اطفاء حریق HAFEX

 width=دستاوردها

فناوری HAFEX پویایی جدیدی را برای ترکیب شیمیایی خود تعیین کرده است که منجر به راندمان برتر برای حفاظت از آتش می شود.سیستم خاموش و اطفای حریق هوای متراکم HAFEX در مقایسه با سایر سیستم های آتش نشانی آئروسل در مقایسه با سایر بخش های آتش نشانی آئروسل بالاترین عملکرد چگالی را فراهم می کند.همچنین اطمینان از نصب آسان تر و در عین حال بهره وری در هزینه با افزایش کیفیت و سازگاری با راه حل های پرونده ای برای ادغام سیستم در واحدهای کنترل برای تشخیص و فعال سازی برای تعیین و خاموش کردن آتش.همه محصولات ما بدون فشار هستند که نیازی به پر کردن مجدد ندارند و نیازی به تعمیر و نگهداری در مدت زمان محصول ندارند.