آئین نامه ها و ضوابط آتش نشانی

 

ردیف

نام دستورالعمل

نوع فایل

دانلود

۱

 ضوابط ملاک عمل سامانه های اطفای حریق PDF

۲

 فرم نمونه محاسبات هیدرولیکی سیستمهای اطفا حریق PDF

۳

 ضوابط ملاک عمل سامانه های تهویه، تخلیه و کنترل دود  PDF

۴

 راهنمای تهیه مدارک و نقشه های سیستم اگزاست  PDF

۵

 ضوابط درهای مقاوم در برابر حریق  PDF

۶

 جزییات درگاه خروجی پانلهای مرکزی  PDF

۷

 دستورالعمل احداث هلی پد بر روی ساختمان های بلند مرتبه PDF

۸

 ضوابط ملاک عمل سیستم های کشف و اعلام حریق PDF

۹

 ضوابط و دستورالعمل پوشش‌های مقاوم حریق PDF

۱۰

 ضوابط و دستورالعمل های پارکینگ های مکانیزه PDF

۱۱

 ضوابط اجرای Fire Action Plan Guide PDF

۱۲

 ضوابط اجرای آسانسورهای آتش نشانی PDF

۱۳

 ضوابط دتکتورهای مونواکسید کربن در محیط های مسکونی PDF

۱۴

 دستورالعمل پوشش های معدنی پاششی محافظ در برابر آتش برای سازه های فولادی PDF