آئین نامه ها و ضوابط آتش نشانی

 

ردیف

نام دستورالعمل

نوع فایل

دانلود

۱

 ضوابط ملاک عمل سامانه های اطفای حریقPDF

۲

 فرم نمونه محاسبات هیدرولیکی سیستمهای اطفا حریقPDF

۳

 ضوابط ملاک عمل سامانه های تهویه، تخلیه و کنترل دود PDF

۴

 راهنمای تهیه مدارک و نقشه های سیستم اگزاست PDF

۵

 ضوابط درهای مقاوم در برابر حریق PDF

۶

 جزییات درگاه خروجی پانلهای مرکزی PDF

۷

 دستورالعمل احداث هلی پد بر روی ساختمان های بلند مرتبهPDF

۸

 ضوابط ملاک عمل سیستم های کشف و اعلام حریقPDF

۹

 ضوابط و دستورالعمل پوشش‌های مقاوم حریقPDF

۱۰

 ضوابط و دستورالعمل های پارکینگ های مکانیزهPDF

۱۱

 ضوابط اجرای Fire Action Plan GuidePDF

۱۲

 ضوابط اجرای آسانسورهای آتش نشانیPDF

۱۳

 ضوابط دتکتورهای مونواکسید کربن در محیط های مسکونیPDF

۱۴

 دستورالعمل پوشش های معدنی پاششی محافظ در برابر آتش برای سازه های فولادیPDF