“این مجتمع مسکونی با طراحی و معماری کلاسیک در منطقه نیاوران نخجوان بازیربنا 34000 متر مربع احداث گردیده است، این مجتمع بصورت برج باغ در زمینی سه نبش با مساحت ۵٠٠٠ مترمربع که ٢۵٠٠ متر آن باغ می باشد احداث شده است. این پروژه ٢٢ طبقه، دارای 17 طبقه مسکونی و واحدهای ٣۵٠ و ٧٠٠ متری می باشد.
تاریخ اتمام پروژه : 1399”