تجهیزات ضد انفجار – Devices for hazardous areas

دتکتورهای اعلام حریق آتش نشانی ، شستی اعلام حریق و دستگاه های سیگنالینگ برای مناطق خطرناک در مقابل احتراق احتمالی جو آلوده به گرد و غبار یا گرد و غبار با محدود کردن انرژی یا توسط یک ساخت و ساز ویژه محافظت می شوند.