تکرار کننده اعلام حریق LST

یک مرور کلی از شرایط سیستم و امکان انجام عملیات مهم باعث می شود تا در هر شرایط کار سیستم کنترل حریق آسان تر شود. بسته به نیاز ، رویدادها را می توان در یک صفحه نمایش LC یا دیودهای ساطع کننده نشان داد.