تنظیمات حساسیت چندگانه را تصویب کنید
قابلیت آدرس دهی خودکار در پنل های کنترل آتش سازگار
با استفاده از پروتکل یاب کاملاً دیجیتالی با رد سر و صدای زیاد
چراغ هشدار از دید 360 مخروط دید
فناوری محدود کننده گرد و غبار (DRC) دارای ایمنی پیشرفته در برابر آلاینده های موجود در هوا است