راهنمای شستی اعلام حریق

نوعي از این تجهیزات ایمنی تابلوهای راهنماي شستي اعلام حريق هستند که جايگاه شستي را نشان مي دهند و در سایزهای مختلف ساخته مي شوند. این محصولات پس از شارژ کامل در نور محيط و جذب اين نور به مدت 30 دقيقه الی 6 ساعت در تاریکی مطلق قابل رؤیت خواهند بود. اين تابلو مشخص کننده محل شستي اعلام حريق مي باشد که در زمان حريق به صورت فيزيکالي فعال مي گردند و اپراتور وآتش نشاني را از محل حريق پس از رويت حريق توسط شخص مطلع مي سازد .