ریموت اندیکاتور – WZ 4

ریموت اندیکاتور وضعیت WZ 4 برای تکرار نوری از وضعیت هشدار دهنده سیگنال از ردیاب یا گروهی از آشکارسازها در سیستم های اعلام حریق در نظر گرفته شده است. می توان آن را به ردیاب یا گروه آشکارساز اضافه کرد. این شاخص هنگامی اعمال می شود که ردیاب نصب شده نامرئی باشد یا دسترسی محدود به اتاق تحت نظارت آشکارسازها وجود دارد ، به عنوان مثال در فضاهای بالاتر از سقف ، در معابر کابل ، اتاق های فنی ، اتاق های هتل و غیره نصب می شود.

مشخصه:

  • سیگنالینگ بصری اضافی
  • سیگنالینگ بصری اضافی
  • ابعاد کوچک و دکوراتیو
  • 4 دیود سیگنالینگ LED
  •  مصرف جریان <4mA