شستی  ROP 65 برای انتقال اطلاعات در مورد یک آتش سوزی به واحد کنترل پنل اعلام حریق توسط فردی که آتش را مشاهده نموده است و از آن به صورت دستی آن را فعال در نظر گرفته شده. این دستگاه می تواند در حلقه های تشخیص یا مدارهای توسط تشخیص آن کمک کند و واحد کنترل اعلام حریق تنها کنترل به کار گیرند.

این عنصر با شکستن یک شیشه فعال می شود. زمانی که به نقطه تماس فعال است، به جای شیشه ای برای یکی از جدید لازم است. این عنصر دارای ایزولاتور اتصال کوتاه دو طرفه.

ویژگی های نقطه تماس کتابچه راهنمای کاربر.

دو طرفه عایق اتصال کوتاه ساخته شده در
کتابچه راهنمای پاسخ نوع A
داری ایزولاتور داخلی میباشد
عملیات در سیستم های آدرس پذیر
دارای چراغ سیگنل فعال بودن
در داخل ساختمان قابل اجرا و نصب در فضای بیرونی