شستی اعلام حریق – FF VB200

شستی  اعلام حریق Resettable عضو سری سیستم اعلام حریق Finder با کنترل میکروپروسوسوری است و با چهره ای غیرقابل انعطاف پذیر قابل استفاده و زیبایی است.
به لطف صورت پلاستیکی سخت و مکانیزم فنر ، می تواند برخلاف تکنیک break-bass ، با کلید مخصوص آن دوباره جابجا شود.
این آخرین فناوری دیجیتال و محصول طراحی است ، اما نصب و آدرس دهی آسان است. پروتکل ارتباط دیجیتال ، که امکان نمایش در پنل کنترل را فراهم می کند ، انتقال داده ها از جمله اطلاعات جامع بین پنل و دکمه را امکان پذیر می کند. این ضمانت پاسخ سریع و بی خطر است.
همچنین مانند سایر عناصر سری سیستم اعلام حریق Finder ، دارای ایزولاتور داخلی است و به سیستم باقی مانده اجازه می دهد در صورت اتصال کوتاه ، کاملاً کاربردی باقی بماند.