نوعي از این تجهیزات ایمنی تابلوهای راهنماي طبقات هستند که مسير خروج رانشان مي دهند و در سایزهای مختلف ساخته و در مسیرهاي خروجی نصب مي شوند.این محصولات پس از شارژ کامل در نور محيط و جذب اين نور به مدت 30 دقيقه الی 6 ساعت در تاریکی مطلق قابل رؤیت خواهند بود . اين تابلو مشخص کننده موقعيت طبقه دريک مجموع ساختمان اداري و مسکوني،فروشگاه و هر مکان ديگري مي باشد و در قسمت ورودي و خروجي هاي ساختمان در طبقات نصب مي گردد . لوازم جانبي جهت اتصال به ديوار و آويز از سقف شامل پايه واسط ، بست لوله ويراق مي باشد که در رنگهاي استيل کروم ، طلايي و زيتوني بنا به درخواست خريدار قابل ارائه مي باشد .