فن هوای تازه -AFA Axial Fresh Air Fan

یکی از ضروری ترین عناصر تخلیه دود آتش، فن های Axial Fresh Air هستند. از این فن ها به عنوان فن های فشار هوای تازه در پارکینگ ها، راهروهای هتل ها، مناطق صنعتی و داخل ساختمان استفاده می شود. با استفاده از آنها با درایورهای فرکانس، در مصرف انرژی صرفه جویی می شود.