ماژول/اینترفیسINPUT/OUTPUT MODULE MIO 88

ماژولMIO 88 دستگاه ورودی / خروجی در نظر گرفته شده برای همکاری بین دستگاه های آتش نشانی و آتش AWEX سیستم زنگ خطر است. این است که برای عملیات در حلقه تشخیص یا مدارهای تشخیص خرد در نظر گرفته شده. این دستگاه می تواند همکاری با درب های خروج اضطراری، دود سیستم تخلیه، سیستم های آتش خاموش اتوماتیک، و سایر دستگاه های در نظر گرفته شده برای حفاظت از آتش است. ماژول MIO 88 با 8 خروجی رله و8 ورودی با پتانسیل آزاد نظارت مجهز، بسته به نسخه خود.دارای ایزولاتور داخلی که به سرعت اجازه می دهد تا محل خطا و بهره برداری مناسب از خط حلقه، حتی در صورت گسل آن یکپارچه شده است.