کنترال پنل آدرس پذیر -FF SYN 1-4 LOOP

کنترل پانل هشدار هوشمند آتش نشانی

این یک ظاهر طراحی شده کم حجم و عملی را با قدرت برنامه نویسی و اتصال به طور معمول با سیستم های بسیار بزرگتر ترکیب می کند.
یک پنل چند پروتکل ، انتخابی در اختیار مشتریان ما ، FF SYN از ساخت آن برای مکان های کوچک و متوسط که نیاز به گزینه های پیشرفته سنجش و تخلیه آتش دارند ، پشتیبانی می کند. می توان آن را توسعه داد و شبکه کرد تا در صورت نیاز بخشی از سیستم های بسیار بزرگتری شود ، بنابراین یک راه حل اثبات آینده برای هر اندازه نصب ارائه می دهد.

FF SYN همچنین به عنوان یک نسخه Lite در دسترس است که یک راه حل مقرون به صرفه برای تاسیسات مستقل کوچکتر که تنها به یک حلقه تشخیص نیاز دارد.