کنترل پنل اعلام حریق فشرده سری BC016 و سری BC06 در فن آوری معمولی برای استفاده در سیستم های کوچک و متعارف آتش نشانی در نظر گرفته شده اند. راه اندازی و کارکرد مستقیم آنها در حین استفاده روزانه ، کنترل پنل های کنترل را بسیار آسان می کند.