دتکتور اعلام حریق آدرس پذیر مدل -200-Advanced / 200

دتکتور اعلام حریق سری 200-Advanced شامل طیف وسیعی از آشکارسازهای آتش سوزی اتوماتیک با فناوری پیشرفته است. این سریال شامل یک آشکارساز دود نوری ، یک ردیاب نوری-حرارتی ، آشکارسازهای حرارتی با دمای مختلف زنگ و خصوصیات فعال سازی و همچنین ردیاب های چند معیاره برای برنامه های ویژه است. برای نظارت و فعال سازی وسایل جلوگیری از آتش سوزی ، ماژول های مختلف ورودی و خروجی در دسترس است.

دتکتور های اعلام حریق و ماژول های سری 200AP از پروتکل سنسور System برای ارتباط با پنل کنترل آتش سوزی استفاده می کنند. تا 159 ردیاب و همچنین تا 159 ماژول یا دستگاه های سیگنالینگ می توانند روی یک حلقه خطاب شوند.