کارفرما : شرکت توسعه مهندسی باران- آقای محرابی

مساحت زمین: 713 (مترمربع)

زیربنای کل: 4232 (مترمربع)

زیربنای مفید: 2891 (مترمربع)

زمینه فعالیت : تامین و نصب تابلوهای علائم خروج و شمارشگر طبقات

التعليقات معطلة.