شرکت آرکا فایر با همکاری شرکت EFE راح حل های هوشمند‌سازی بیمارستان‌ها را ارائه میکند.

اعم موارد خدمات به شرح ذیل میباشد:

  • مشاوره در ارتباط با ایمنی و پیشگیری از حریق و حوادت در بیمارستانها
  • مشاوره ، طراحی و اجرای  سیستمهای اعلام و اطفاء حریق
  • شارژ سیلندر اطفاء حریق در بیمارستانها
  • مشاوره و طراحی و اجرای سیستمها دوربینIP  و سیستمهای کنترل تردد
  • مشاوره طراحی و ساخت اتاق سرور، دیتا و پاور
  • مشاوره ،تامین و راه اندازی سیستم برق اظطراری ، UPS و ژنراتور
  • مشاوره و تأمین تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی
  • تأمین ملزومات پزشکی و بهداشتی مصرفی
  • سرویس و نگهداری دوره ای تجهیزات مزبور