خدمات شرکت آرکافایر

چرا یک ساختمان به پرده های مقاوم در برابر دود و حریق نیاز دارد؟

در اماکن تجاری بزرگ، چالش‌های متعددی در مورد فضا بندی ساختمان و حفاظت در برابر حریق غیرفعال وجود دارد. با افزایش محبوبیت چیدمان های باز، استفاده از درب های ضد حریق به دلیل کمبود دیوار غیرممکن شده است. در فضاهایی که درب ضد حریق قابل اجرا نیست، پرده مقاوم در برابر حریق بهترین راه حل  است.

_

چرا پرده های مقاوم در برابر حریق و دود ؟

این یک اتفاق عادی دلخراش است که علت اصلی مرگ و میر در یک حادثه آتش سوزی عموما به دلیل استنشاق بیش از حد دود سمی و گاز است. پرده های مقاوم در برابر دود و حریق از گسترش بیشتر دود و حریق جلوگیری می کند و خطر مرگ ناشی از استنشاق را کاهش می دهد.

پرده های مقاوم در برابر حریق و دود سه هدف اصلی را در ساختمان بر عهده دارند: محدود کردن توسعه اولیه آتش، جلوگیری از گسترش آتش و محافظت از راه های فرار. یک پرده مقاوم در برابر دود و حریق به طور موثر می تواند به سرکوب رشد و توسعه آتش و دود در داخل ساختمان کمک کند.

اهداف پرده های مقاوم در برابر حریق و دود چیست؟

پرده های مقاوم در برابر دود و حریق برای کاهش سطح دود و آتش قبل از گسترش بیشتر در بخش های مختلفی از ساختمان کار می کنند. پرده های مقاوم در برابر دود و حریق معمولاً سبک وزن هستند و به ندرت در هنگام نصب نیاز به پشتیبانی اضافی دارند، به این معنی که نصب کردن پرده های مقاوم در برابر دود و حریق به ندرت طراحی ساختمان را تغییر می دهد.

نصب پرده های مقاوم در برابر دود و حریق در طراحی ساختمان، فضا را به محفظه های جداگانه  تقسیم می کند. با افزایش روزافزون محبوبیت چیدمان های با پلان باز، گنجاندن درب های ضد حریق در جایی که کمبود فضای دیوار وجود دارد، به طور فزاینده ای دشوار و حتی غیرممکن شده است. پرده های مقاوم در برابر دود و حریق را می توان تقریبا در هر فضایی نصب کرد.

_

پرده های مقاوم در برابر دود و حریق MBA

_

سطح یکپارچگی

مقاومت در برابر حریق و یکپارچگی اجزای مورد استفاده در ساخت و ساز ساختمان روز افزون مورد بررسی بیشتر قرار میگیرد. در رابطه با تست مقاومت در برابر حریق برای پرده ها و سایر موانع حریق، گواهینامه GOSTآزمایشگاه SERCONS روسیه است.  سطح یکپارچگی سطح مقاومت محصول در برابر حریق ، دود و سایرمحصولات حاصل از حریق را نشان می دهد.