خاموش کننده های دستی

در گذشته جهت اطفاء حریق از سطل شن یا قوطی های محتوی پودر استفاده می كردند ، بدین صورت كه عامل فشار جهت تخلیه این مواد وجود نداشت و شخص مجبور بود كه با دست آن را بر روی آتش بپاشد ، اما امروز جهت پرتاب مواد اطفا كننده از عوامل فشار كه در درون سیلندرها وجود دارد استفاده می كنند.

  • خاموش كننده های آب تحت فشار
  • خاموش كننده های آب و گاز
  • خاموش کننده های پودری
  • خاموش كننده های پودر و هوا
  • خاموش كننده های پودر و گاز
  • خاموش كننده گازی CO 2

نمایش 1–6 از 7 نتیجه