آژیر اعلام حریق آدرس پذیر مدل – Sounders and strobes Series 200-Advanced

آژیرهای اعلام حریق سیگنالینگ صوتی ، نوری و ترکیبی سری 200AP از پروتکل سنسور System برای ارتباط با کنترل پنل اعلام حریق استفاده می کنند. تا 159 ردیاب و همچنین تا 159 ماژول یا آژیرهای اعلام حریق سیگنالینگ می توانند روی یک حلقه نصبشوند.