آژیر فلشر اعلام حریق – SA-K7N

آژیر اعالم حریق سیگنالینگ دستگاه صوتی نوری برای زنگ SA-K7N از آتش در داخل ساختمان در نظر گرفته شده. 9M 6M، 3M: SA-K7N است در سه مدل ساخته شده است. بسته به نسخه ای از آشکارسازهای، منطقه تحت پوشش نوری تغییر می دهد. این دستگاه سیگنال با بدنه ساخته شده از مواد غیر قابل احتراق مجهز، متصل به قطعات الکترونیکی. بخش صوتی و آشکارسازهای را قادر می سازد تنظیم حجم و استفاده از گزینه افزایش حجم خطی. علاوه SA-K7N را قادر می سازد ایجاد دستگاه همزمان عامل شبکه سیگنالینگ.

ویژگی های دستگاه صوتی نوری؛

  • تنظیم حجم صدا
  • 3 مدل از دستگاه های: 3M، 6M، 9M
  • تا 16 الگوهای از سیگنال های صوتی
  • در کار سیگنالینگ همزمان عامل
  • دستگاه های شبکه