اگزاست فن بام -ASER Smoke Exhaust Fan (Roof)

فن های خروجی دود سقفی، نسخه سفارشی شده از نوع داکتی، فن های اگزوز دود محوری برای تخلیه دود در پارکینگ ها، گاراژها و مناطق صنعتی استفاده می شود. • سیستم Aero دارای فن تخلیه دود محوری از نوع سقف F300 است. گواهی مقاومت در برابر آتش (300 درجه سانتیگراد / 2 ساعت) موجود است. • لطفاً برای مقادیر بیشتر فشار با ما تماس بگیرید. • موتورهای فن Aero System دارای عایق "H" و موتور کلاس حفاظت IP55 هستند. • سطح راندمان موتور IE2 است • لطفاً برای مدل مقاوم در برابر آتش F400 (400°C/2h) با ما تماس بگیرید.