اگزاست فن دود بیرونی -ASEB Smoke Exhaust Fan (With Cell)

فن های سری ASEB به طور ویژه برای فن های اگزوز دود سری ASE طراحی شده اند تا در محیط های بیرونی بیشتر کار کنند. در حالی که عایق در فضای داخلی سطح سر و صدای کم را ارائه می دهد، ساختار تیغه محوری به نرخ جریان بالایی می رسد