سیستم اطفاء حریق آیروسل HAFEX مدل HFX-200S

مشخصات فنی سیستم اطفاء حریق آیروسل HAFEX به شرح ذیل می باشد:

وزن ناخالص: 1.85 کیلوگرم. 

وزن شیمیایی: 200 کیلوگرم.

ابعاد: 137*88*88

فضای پوشش دهی اطفاء AEROSOL:

A CLASS FIRES: 2m3

B CLASS FIRES: 4m3