سیستم اطفاء حریق آیروسل HAFEX مدل HFX-2200

مشخصات فنی سیستم اطفاء حریق آیروسل HAFEX به شرح ذیل می باشد:

وزن ناخالص: 16.0 کیلوگرم.

وزن شیمیایی: 2.2 کیلوگرم.

ابعاد: 218 * 287 * 286

فضای پوشش دهی اطفاء AEROSOL:

A CLASS FIRES: 22m3

B CLASS FIRES: 45m3