سیستم اطفاء حریق آیروسل HAFEX مدل HFX-6000

مشخصات فنی سیستم اطفاء حریق آیروسل HAFEX به شرح ذیل می باشد:

وزن ناخالص: 30.6 کیلوگرم. 

وزن شیمیایی: 6 کیلوگرم.

ابعاد: 285*360*361

فضای پوشش دهی اطفاء AEROSOL:

A CLASS FIRES: 60m3

B CLASS FIRES: 130m3