رديف

نام دستورالعمل

نوع فايل

دانلود

1

 ضوابط ملاک عمل سامانه های اطفای حریق PDF width=

2

 فرم نمونه محاسبات هیدرولیکی سیستمهای اطفا حریق PDF width=

3

 ضوابط ملاک عمل سامانه های تهویه، تخلیه و کنترل دود  PDF width=

4

 راهنمای تهیه مدارک و نقشه های سیستم اگزاست  PDF width=

5

 ضوابط درهای مقاوم در برابر حریق  PDF width=

6

 جزییات درگاه خروجی پانلهای مرکزی  PDF width=

7

 دستورالعمل احداث هلی پد بر روی ساختمان های بلند مرتبه PDF width=

8

 ضوابط ملاک عمل سیستم های کشف و اعلام حریق PDF width=

9

 ضوابط و دستورالعمل پوشش‌های مقاوم حریق PDF width=

10

 ضوابط و دستورالعمل هاي پارکينگ هاي مکانيزه PDF width=

11

 ضوابط اجرای Fire Action Plan Guide PDF width=

12

 ضوابط اجرای آسانسورهای آتش نشانی PDF width=

13

 ضوابط دتکتورهای مونواکسید کربن در محیط های مسکونی PDF width=

14

 دستورالعمل پوشش های معدنی پاششی محافظ در برابر آتش برای سازه های فولادی PDF width=