خدمات شرکت آرکافایر

سیستم اطفا حریق گازی

سیستم خاموش‌کننده گازی سیستمی است که با کمک یک عامل خاموش‌کننده گازی یا از طریق جابجایی اکسیژن محیط (کاهش میزان اکسیژن) و یا با استفاده از کاهش حرارت، آتش را خاموش می‌کند. در مقایسه با سیستم خاموش‌کننده آبی، یک سیستم خاموش‌کننده گازی طراحی شده تا عامل آتش را بطور کلی از بین ببرد نه اینکه فقط آتش را خاموش کند.
سیستم‌های خاموش‌کننده گازی هنگامی استفاده می‌شوند که سیستم‌های خاموش‌کننده آب، فوم یا پودر موثر نبوده و یا خاموش کردن با این مواد باعث آسیب‌های قابل توجهی بشود.
سیستم‌های خاموش‌کننده گازی “تمیزترین” نوع از سیستم‌های خاموش‌کننده می‌باشند. گازهای خاموش‌کننده بر سیستم‌های الکتریکی معمولی مانند سرورها و غیره تاثیری ندارند. برای سیستم‌های خاموش‌کننده گازی با توجه به زمینه مورد استفاده می‌توان از گازهای مختلفی استفاده کرد.
به موجب پروتکل مونترال که در سال 1987 به امضا رسید، استفاده از گاز HALON 1301 برای اهداف اطفا حریق ممنوع است. اگرچه این گاز برای خاموش کردن آتش بسیار موثر است، اما اثرات بسیار منفی بر لایه اوزون دارد. این گاز قبل از ممنوعیت کامل در سال 94 به تدریج از بازارها خارج شد.
از آن زمان، گازهای FM200، FE 13، آرگون و CO2 به عنوان وسیله ای برای اطفای حریق مورد استفاده قرار گرفتند. با این حال، در سیستم های اطفا حریق اتوماتیک، هر گازی که در اطفا حریق استفاده می شود، محاسن و معایب خاص خود را دارد. بنابراین، بهتر است برای انتخاب بهترین گازها، درک خوبی از الزامات داشته باشید.

شرکت آرکا فایر تا به امروز تعداد زیادی از سیستم‌های خاموش‌کننده گازی را طراحی و اجرا کرده است. این شرکت همچنین مهارت‌های ویژه خود را از طریق آموزش مداوم کارکنان توسعه می‌دهد.
شرکت آرکا فایر بهترین راه حل‌ها را برای هر پروژه ارائه می‌دهد.

مکان‌های مورد استفاده سیستم‌های خاموش‌کننده گازی

  • اتاق های آی تی و سیستم های کامپیوتری
  • اتاق های آرشیو و نگهداری اسناد
  • مراکز تماس اضطراری، برج های کنترل و مراقبت پرواز، ایستگاه‌های فرستنده امواج تلفن همراه، مراکز ارائه دهنده خدمات اینترنت، تلویزیون، رادیو، اتاق‌های کنترل، ایستگاه‌های امواج الکترومغناطیسی
  • گالری های هنری، کتابخانه ها، اتاق های پروژکتور فیلم، موزه‌ها
  • بخش های پزشکی ماننده سیستم های تصویربرداری، اتاق عمل
  • ژنراتورهای برق اضطراری، بخش های کم ولتاژ، بخش های کابل و غیره
  • ژنراتورهای برق اضطراری، بخش های کم ولتاژ، بخش های کابل و غیره
  • شبیه‌ساز پرواز، کشتی، وسایل نقلیه نظامی