سیستم اطفاء حریق آیروسل HAFEX مدل HFX-100S

مشخصات فنی سیستم اطفاء حریق آیروسل HAFEX به شرح ذیل می باشد:

وزن ناخالص: 1.4 کیلوگرم. 

وزن شیمیایی: 100 کیلوگرم.

ابعاد: 102*88*88

فضای پوشش دهی اطفاء AEROSOL:

A CLASS FIRES: 1m3

B CLASS FIRES: 20m3