سیستم اطفاء حریق آیروسل HAFEX مدل HFX-50S

مشخصات فنی سیستم اطفاء حریق آیروسل HAFEX به شرح ذیل می باشد:

وزن ناخالص: 0.83 کیلوگرم. 

وزن شیمیایی: 50 کیلوگرم.

ابعاد: 128*56*56

فضای پوشش دهی اطفاء AEROSOL:

A CLASS FIRES: 0.5m3

B CLASS FIRES: 1m3