گیت های مقاوم در برابر حریق دهانه نوار نقاله

خطوط نقاله ای که از موانع آتش می گذرند، شکافی ایجاد می کنند که باید هنگام فعال شدن هشدار آتش بسته شود.

در نقش محافظت در برابر انتشار آتش و دود از طریق دهانه خط نقاله، گیت ها و پرده های اطفاء حریق با پایین آمدن خودکار سیگنالی از پنل اعلام حریق عمل می کنند.

منبع تغذیه اضطراری برای عملکرد کوتاه مدت نوار نقاله در حالت اعلام حریق مورد نیاز است.

این گونه گیت ها ، غشاهای ضد حریق با کنترل اتوماتیک هستند که با بسته شدن دهانه از نفوذ آتش و محصولات حاصل از آن در طول نوار نقاله جلوگیری می کنند.

از آنجایی که نوار نقاله ها بسته به طرح و هدف بسیار متفاوت هستند، از موانع مقاوم در برابر حریق مختلفی استفاده می شود. مثلا تسمه نقاله اداری و زنجیری صنعتی یا نقاله پنوماتیکی با اندازه ها و امکانات مختلف وجود دارد. هر نوار نقاله برای انتخاب پرده یا گیت مقاوم در برابر آتش و روش نصب آن به یک رویکرد انحصاری نیاز دارد.

پرده ها و گیت های مقاوم در برابر آتش تولید شرکت MBA دارای گواهینامه کیفیت و مطابق با استانداردهای بین المللی می باشد.