آزیرهای سیگنالینگ صوتی ، نوری و ترکیبی در فناوری معمولی از طریق خروجی صفحه ککنترل پنل اعلام حریق یا یک ماژول حلقه فعال و نیرو می گیرند. در این روش ، دستگاه های سیگنالینگ با تقاضای فعلی بالاتر نیز می توانند بدون مشکل اداره شوند.